Prawo do odstąpienia

ZWROT

 1. Klient ma prawo odstąpić od dokonanej Transakcji w terminie 14 dni od daty doręczenia Towaru. Prosimy o przysłanie Towaru wraz z oświadczeniem odstąpienia od umowy.
 2. Jeśli karton z Zamówieniem był przez Ciebie otwierany, pamiętaj aby zapakować do niego wszystkie Produkty, które zamówiłeś, tak aby nie doszło do uszkodzenia żadnego produktu. Jeśli Twoje zamówienie wróci niekompletne, lub dojdzie do uszkodzenia Produktów, zwrot nie zostanie uznany w całości i Sprzedawca pomniejszy kwotę Zwrotu o wartość uszkodzonego towaru.
Zwrot należy przesłać na adres:
myHOME al.Powstańców Wielkopolskich 99, 64-920 Piła (z dopiskiem: „ZWROT”)
 1. Zwrot kwoty należnej Klientowi z tytułu odstąpienia od Transakcji następuje w terminie do 14 dni od daty otrzymania paczki ze zwrotem.
 2. Klient otrzymuje zwrot należnej mu kwoty na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
 3. Klient dokonuje zwrotu na własny koszt.
 4. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.

REKLAMACJE

 1. Na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz Ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Klient ma prawo złożenia reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacji przez Klienta może w szczególności nastąpić poprzez odesłanie kompletnego Towaru otrzymanego w ramach Transakcji wraz z wypełnionym czytelnie formularzem reklamacyjnym na adres: myHOME al.Powstańców Wielkopolskich 99, 64-920 Piła (z dopiskiem: „REKLAMACJA”)
 3. Różnice pomiędzy wyglądem Towaru dostarczonego w ramach Transakcji, a fotografią na Stronie, wynikające wyłącznie z właściwości urządzeń stosowanych przez Klienta (monitor, wyświetlacz, drukarka itp.), w szczególności różnice w odcieniach, mogą nie zostać uznane za obciążającą Firmę niezgodność Towaru z umową. W przypadku stwierdzenia tego rodzaju różnic (jeżeli powodują one u Klienta obniżenie lub brak satysfakcji z zakupu Towaru) Firma sugeruje Klientowi raczej skorzystanie z prawa zwrotu niż drogi reklamacyjnej.
 4. Właściwy przebieg procesu reklamacyjnego zapewnia przesłanie wraz z reklamacją reklamowanego Towaru. Reklamowany Towar powinien zostać przesłany Firmie w stanie kompletnym i czystym.
 5. Jeśli karton z Zamówieniem był przez Ciebie otwierany, pamiętaj aby zapakować do niego wszystkie Produkty, które zamówiłeś, tak aby nie doszło do uszkodzenia żadnego produktu. Jeśli Twoje zamówienie wróci niekompletne, lub dojdzie do uszkodzenia Produktów, zwrot nie zostanie uznany w całości i Sprzedawca pomniejszy kwotę Zwrotu o wartość uszkodzonego towaru.
 6. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane w ustawowym terminie 14 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki. O wyniku reklamacji Firma poinformuje Klienta mailowo lub telefonicznie.
 7. W przypadku uznania REKLAMACJI Klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów dostawy pod warunkiem, że wybierze najtańszy i najbezpieczniejszy wariant dostawy.
 8. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem.